Το GDPR με λιγα λόγια

[vc_row][vc_column width=”1/3″][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Επίγνωση” desc=”Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και άνθρωποι κλειδί
στον οργανισμό σας γνωρίζουν τον νόμο μεταβαίνοντας στο GDPR. Θα πρέπει να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Πληροφορίες που διατηρείτε” desc=”Θα πρέπει να τεκμηριώσετε ποια προσωπικά δεδομένα διατηρείτε, από πού προήλθαν και με ποιον τα μοιράζεστε. Μπορεί να χρειαστεί να οργανώσετε έναν έλεγχο πληροφοριών.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Κοινοποίηση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα” desc=”Θα πρέπει να ελέγξετε τις τρέχουσες καταστάσεις απορρήτου και να ορίσετε ένα σχέδιο σε ό,τι είναι απαραίτητο για αλλαγή εντός του χρόνου εφαρμογής του GDPR.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Δικαιώματα πολιτών” desc=”Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαδικασίες σας για να βεβαιωθείτε οτι καλύπτουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που διαγράφετε τα προσωπικά δεδομένα ή παράσχετε δεδομένα ηλεκτρονικά και σε μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Θέματα αιτήσεων πρόσβασης” desc=”Θα πρέπει να ενημερώσετε τις διαδικασίες σας και να σχεδιάσετε τον τρόπο που θα χειριστείτε τα αιτήματα εντός των νέων χρονοδιαγραμμάτων και να παράσχετε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.” choose_icon=”fa fa-check”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”400px”][vc_single_image image=”859″ img_size=”medium” alignment=”center”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Συγκατάθεση” desc=”Θα πρέπει να ελέγξετε τον τρόπο που αναζητάτε, καταγράφετε και διαχειρίζεστε τις συναινέσεις και εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές. Ανανεώστε τις υπάρχουσες συναινέσεις τώρα αν δεν τηρούν το Πρότυπο GDPR.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” desc=”Θα πρέπει να προσδιορίσετε την δική σας νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένων εντός του GDPR, να τεκμηριώσετε και να ενημερώσετε για την προστασία της ιδιωτικότητας” choose_icon=”fa fa-check”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Παιδιά” desc=”Θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε απο τώρα αν θα πρέπει να θέσετε σε εφαρμογή συστήματα για την επαλήθευση ηλικίας και να λάβετε την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων οποιασδήποτε δραστηριότητας επεξεργασίας δεδομένων.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Παραβιάσεις δεδομένων” desc=”Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές διαδικασίες για να ανιχνεύσετε, αναφέρετε και να ερευνήσετε παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Προστασία δεδομένων από μελέτες και εκτιμήσεις επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων” desc=”Θα πρέπει να εξοικειωθείτε τώρα με τον κώδικα πρακτικής για τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή και να διερευνήσετε πώς και πότε να τις εφαρμόσετε στον οργανισμό σας.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων” desc=”Θα πρέπει να ορίσετε κάποιον ως υπεύθυνο για τη συμμόρφωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να εκτιμήσει πως αυτό θα διαδραματιστει στη δομή της επιχείρησης/οργανισμού και διακυβέρνησης του. Πρέπει να σκεφτείτε αν πρέπει να ορίσετε επίσημα ένα Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.” choose_icon=”fa fa-check”][finance-care-content-box icon_type=”2″ title=”Διεθνές” desc=”Εάν ο οργανισμός σας δραστηριοποιείται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ (δηλ. Διεξάγετε διασυνοριακή επεξεργασία), θα πρέπει να καθορίσετε την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σας.” choose_icon=”fa fa-check”][/vc_column][/vc_row]