Τα νέα μας

07, 02, 2019

Επιλέγοντας το σωστό ERP

Η επιλογή του σωστού ERP είναι σημαντική, καθώς θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης. Ένα λογισμικό Enterprise Resource Planning, που για συντομία ονομάζεται απλά ERP, εγκαθίσταται για να αυτοματοποιήσει και να υπολογίζει βασικές διεργασίες, λειτουργίες, ροές και συστήματα μιας επιχείρησης, εξορθολογίζοντας όλα τα παραπάνω σε μια συνοπτική διαδικασία.  Κάνοντας […]

02, 01, 2018

Κατά πόσον συμμορφώνεστε με τον νέο κανονισμό;

Κατά πόσον συμμορφώνεστε με τον νέο κανονισμό; Το Μάιο 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.