Κατηγορία: Uncategorized

Databank > Uncategorized

Επιλέγοντας το σωστό ERP

Η επιλογή του σωστού ERP είναι σημαντική, καθώς θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης. Ένα λογισμικό Enterprise Resource Planning, που για συντομία ονομάζεται απλά ERP, εγκαθίσταται για να αυτοματοποιήσει και να υπολογίζει βασικές διεργασίες, λειτουργίες, ροές και συστήματα μιας επιχείρησης, εξορθολογίζοντας όλα τα παραπάνω σε μια συνοπτική διαδικασία.  Κάνοντας […]

Read More