Ιδιωτικός τομέας

page2_img1Έξυπνες λύσεις σε συστήματα ERP, συστήματα & λύσεις web και mobile είναι τα βασικά μας εργαλεία. Υπηρεσίες cloud & internet, σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, συνδεδεμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών IP, δίκτυα ενσύρματα και ασύρματα μεγάλων αποστάσεων συμπληρώνουν το σύνολο των λύσεων.

Πλήθος έργων στον ιδιωτικό τομέα έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Databank.

page2_img2

Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις είναι για μας όχι απλά πελάτες αλλά συνεργάτες όπου μαζί προσφέρουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην περιοχή μας στοχεύοντας στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, μέσα από έξυπνες τεχνολογικά λύσεις που προκύπτουν μετά από ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων.

Helpdesk