Συστήματα τηλεπικοινωνιών

Σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνίας με λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα (asterisk pbx) και απεριόριστες δυνατότητες σύνδεσης σε λογισμικά CRM, είναι λύσεις που προσφέρει η Databank για να καλύψει τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης όπου η επικοινωνία με τους πελάτες της αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξή της.

Helpdesk